ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Dokumenty

Historia Fundacji Sztandaru dla ZW SEIRP w Katowicach.

STATUT SE i RP   

Program Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego "SEiRP 2009"

Porozumienie w sprawie współpracy Zarządów Wojewódzkich Związków i Stowarzyszeń Emerytów Służb Mundurowych.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu działania Komisji ds. OPP :  Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej ze środków pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji ds. OPP:   : W N I O S E K
o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularz informacji rocznej o działalności Koła.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

ANKIETA   do Encyklopedii Policji  ( cel i zasady zgłaszania patrz w dziale Aktualności :Komunikaty)

Uchwała Zarządu Głównego nr 24/2012 w sprawie wysokości składek.

 Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z funduszu emerytów i rencistów Policji woj. śląskiego wraz z oświadczeniem RODO.

Zalecenia dla osób uprawnionych do składania wniosku o świadczenie socjalne.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego 2

Dokumenty do pobrania PZU „SEIRP2019"

1.  Informacja o programie SEiRP2019

2.  Porozumienie_PZU_SEiRP

3.  PZU nowe

4. Regulamin KPPwŻ dla SEiRP

5. Upoważnienie dla OZP_ubezpieczający PZU Pomoc

6. deklaracja przystąpienia_Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

1. Informacje w sprawie wypłaty 

 2. Ponaglenie 

3.  Skarga 

Wzór pisma o cofnięcie powództwa dot. odwołania od decyzji ZER.
więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET