Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     POSIEDZENIE Prezydium ZW SEiRP w Katowicach w dniu 26 lutego 2019     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

POSIEDZENIE Prezydium ZW SEiRP w Katowicach w dniu 26 lutego 2019

NOTATKA           z   posiedzenia  Prezydium  Zarządu  Wojewódzkiego   SEiRP  w  KatowicacH w dniu      26  lutego  2019 

            Na posiedzeniu  obecnych było  11 członków ,  3 członków Komisji rewizyjnej i  czterech gości.   (lista obecności  - zał. Nr 1)                                                                                                                                                Posiedzenie otworzył Prezes ZW SEiRP Ryszard Mędrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich z porządkiem spotkania. ( zał.nr 2).      

 W pierwszej kolejności Prezes R.Mędrzyk  odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 roku, które zostanie przedstawione na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w dn. 11.03.2019 r.       Poinformował jednocześnie, że sprawozdania z pracy Kół terenowych za 2018 rok   spływają sukcesywnie , podobnie jak i sprawozdania finansowe. 

 Prezes R.Mędrzyk omówił wrześniowe  posiedzenie  wyjazdowe   Zarządu Wojewódzkiego.      W związku z tym -  dniu 28 lutego br.  delegacja z Prezydium  uda się w rejon Beskidu Śląskiego      (Wisła ,Ustroń)  i Żywieckiego (Sucha Beskidzka) w celu rozpoznania  ośrodków wypoczynkowych nadających się na nasze posiedzenie.

Prezes  ZW Ryszard Mędrzyk zwrócił się do opiekunów kół terenowych, którzy brali udział w walnych zebraniach kół podległych o omówienie przebiegu tych spotkań. 

 W związku z wyznaczonym terminem posiedzenia  ZW SEiRP w Katowicach w dn.11 marca br.      w godzinach od 11.00 do  16.00  -  kol. Sylwia Romaniuk , Zofia Skrzyńska    i  Ryszard Purzyński dokonali  rezerwacji   sali posiedzeń,     przygotowania sprzętu nagłaśniającego   oraz   rezerwacji    parkingu dla uczestników spotkania.

Ryszard Mędrzyk   przypomniał o przygotowaniu wykazu osób  wytypowanych do wyróżnień przez  ZW  ( w tym Prezesów Kół) – Komisja ds. Wyróżnień.                                                   Kol. Adam Zioło przedstawił wykaz przygotowanych  przez  Komisję -wniosków     o wyróżnienia  Honorową Odznaką Zarządu  Wojewódzkiego oraz Dyplomem uznania    Ponadto przedstawił wniosek  złożony przez Koło nr 12 w Katowicach o wyróżnienie  posła SLD Janusza Zemke   Honorową Odznaką  ZW  za Zasługi  dla Stowarzyszenia  EiRP  za współpracę i pomoc  w przeciwdziałaniu  skutkom Ustawy Represyjnej.   Wniosek został przesłany do Zarządu Głównego .   Wystąpiono również z wnioskiem do Zarządu Głównego o wyróżnienie  Honorową Odznaką za Zasługi z Dyplomem  za  dobrą pracę   Krzysztofa Debudaja  -    Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. 

 Następnie  kol. Ewa Macek   w  imieniu  Koła nr 12  zaproponowała  odznaczenie Srebrną Odznaką Honorową dla Województwa Śląskiego   Małgorzaty  Szali – Prezesa  Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów  Kultury „Silesia Tak Art  ” w Tychach.    Propozycja została przegłosowana jednomyślnie.  Wniosek zostanie przesłany do Sejmiku Województwa Śląskiego.

W następnej kolejności - kol.Ewa Macek  przedstawiła sprawozdanie  z działań Komisji       w sprawie Ustawy Represyjnej.    Szczególną uwagę zwróciła na świadczenie  pomocy  ze strony członków Stowarzyszenia  wszystkim osobom poszkodowanym Ustawą, o rozeznanie w środowisku  byłych funkcjonariuszy, którzy kwalifikują się do pomocy zarówno materialnej jak i usługowej.

 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji   Rewizyjnej  Krzysztof Debudaj  przedstawił plan          kontroli   na  2019 rok  w 10 –ciu  wytypowanych  Kołach  Terenowych  po  linii  statutowej działalności  finansowej   tych kół.

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

                                         Protokółowała : Grażyna  Waryszak


  Protokół z posiedzenia , jest do wglądu w siedzibie ZW w KATOWICACH


Projekt i wykonanie: InforpolNET