Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Dokumenty

Nowy Statut SEiRP --  https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Uchwa%C5%82a%20nr%208%20-%20statut%20SEiRP.pdf

Historia Fundacji Sztandaru dla ZW SEIRP w Katowicach.

Program Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego "SEiRP 2009"

Porozumienie w sprawie współpracy Zarządów Wojewódzkich Związków i Stowarzyszeń Emerytów Służb Mundurowych.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu działania Komisji ds. OPP :  Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej ze środków pochodzących z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji ds. OPP:   : W N I O S E K
o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularz informacji rocznej o działalności Koła.

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

ANKIETA   do Encyklopedii Policji  ( cel i zasady zgłaszania patrz w dziale Aktualności :Komunikaty)

Uchwała Zarządu Głównego nr 24/2012 w sprawie wysokości składek.

 

Zalecenia dla osób uprawnionych do składania wniosku o świadczenie socjalne.

 

Wzór wniosku dla organizacji terenowych SEIRP woj.śląskiego

 

Dokumenty do pobrania PZU „SEIRP2019"

1.  Informacja o programie SEiRP2019

2.  Porozumienie_PZU_SEiRP

3.  PZU nowe

4. Regulamin KPPwŻ dla SEiRP

5. Upoważnienie dla OZP_ubezpieczający PZU Pomoc

6. deklaracja przystąpienia_Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Druki nowe wnioski o zapomogę ( świadczenia socjalne) 

1.  https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/informator.pdf

2. https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/str.1.pdf

3. https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/str.2.pdf

4. https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/str.3.pdf

5. https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/str.4.pdf

 

 wzór DEKLARACJI  o przynależności do SEiRP 

https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/deklaracja_SEiRP_2019_06_26.pdf

 

DOKUMENTY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP nowe druki

https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/dot_ekwiwalentu_urlopu_wzory_pism.zip

Wzór pisma o cofnięcie powództwa dot. odwołania od decyzji ZER.
więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET