Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     Z wizytą u Pana Generała    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Z wizytą u Pana Generała

Z wizytą u Pana Generała

 

4 listopada 2022 r., dokładnie miesiąc po obradach Wojewódzkiego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (SEiRP), na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Pana nadinspektora Romana Rabsztyna, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego byli z wizytą u Pana Generała.

W spotkaniu uczestniczyli: Mieczysław Skowron, prezes ZOW; Ewa Macek, wiceprezes ZOW i Henryk Mikosz, wiceprezes ZOW. Z ważnych przyczyn natury służbowej w spotkaniu nie mogła uczestniczyć Sylwia Romaniuk, wiceprezes ZOW.

Podczas spotkania prezes ZOW przedstawił nowo wybranych funkcyjnych do ZOW, omówił w ogólnym zarysie kierunki działań Zarządu Wojewódzkiego, wskazał na problemy nurtujące emerytów i rencistów policyjnych.

Przedstawiciele ZOW podziękowali Panu Generałowi i jego współpracownikom za dotychczasową pomoc w realizacji zadań na rzecz i dla dobra emerytów i rencistów policyjnych. Wyrazili nie budzącą wątpliwości nadzieję na dalszą dobrą współpracę. Kierownictwo KWP w ramach swych kompetencji i możliwości wspierało i wspiera działalność Śląskiego Stowarzyszenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Pan nadinspektor Roman Rabsztyn wskazał na problemy, które nurtują środowisko policyjne. Był i jest zwolennikiem współpracy i integracji czynnych zawodowo policjantów ze środowiskiem emerytów i rencistów policyjnych dla utrzymania więzi pokoleniowej.

Na zakończenie spotkania prezes Mieczysław Skowron wraz ze współpracownikami zaprosił Pana Komendanta na uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, zaplanowanego na 13 grudnia 2022 roku.

 

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcie: Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET