Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     JUBILEUSZ NADANIA I WRĘCZENIA SZTANDARU     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

JUBILEUSZ NADANIA I WRĘCZENIA SZTANDARU

  JUBILEUSZ  NADANIA  I  WRĘCZENIA  SZTANDARU 

      ZARZĄDOWI      WOJEWÓDZKIEMU  SE i RP  W  KATOWICACH

 

            25  czerwca  2024 roku w sali kolumnowej KWP w Katowicach odbyło się uroczyste              posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych                w  Katowicach. Uroczystość była połączona z uczczeniem obchodów  jubileuszu X – lecia ufundowania, nadania i wręczenia sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu. Przygotowania do tej uroczystości powierzono Komitetowi Organizacyjnemu pod kierunkiem Kol. Sylwii Romaniuk, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP  w  Katowicach.

            Uroczystość rozpoczęto kilkunastominutową  prezentacją audiowizualną najważniejszych sekwencji wydarzeń sprzed 10 lat, kiedy to na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach wg ceremoniału  policyjnego wręczono sztandar Zarządowi Wojewódzkiemu SE i RP  w Katowicach.

            Po prezentacji przy dźwiękach  sygnału Wojska Polskiego na miejsce uroczystości wprowadzono sztandar. Następnie uczczono pamięć minutą ciszy zmarłych członków  Stowarzyszenia oraz policjantów, którzy polegli podczas wykonywania obowiązków służbowych.

            Prowadzący uroczystość prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach, Mieczysław Skowron powitał licznie przybyłych zaproszonych gości, w tym m. in.:               insp. Mariusza Krzystyniaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;    Ewę Kołodziej, posłankę na Sejm RP; Jacka Jarco, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego; Antoniego Dudę, prezesa Zarządu Głównego SE i RP; nadinsp. w st. spocz.  Krzysztofa Jarosza, b. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach; mł. insp. Tomasza Stechnij, reprezentującego Komendanta Szkoły Policji w Katowicach; Macieja Stachurę, sekretarza Miasta Katowice; naczelników wydziałów i jednostek organizacyjnych KWP          w Katowicach; prezesów i przewodniczących związków emerytów i rencistów służb mundurowych: Straży Granicznej, Pożarnictwa i Służby Więziennej;  Grzegorza Grześkowiaka, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”; Michała Szczęśniaka, przewodniczącego NSZZ Policjantów przy KWP w Katowicach; Henryka Borowińskiego, Honorowego Prezesa Zarządu Głównego SE i RP; ks. por. Joachima Gondro, kapelana Policji Diecezji Gliwickiej; współfundatorów sztandaru oraz członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego  SE i RP            w Katowicach.

            Następnie  prezes Mieczysław Skowron podczas swojego wystąpienia zapoznał zebranych    z historią fundacji, nadania i wręczenia sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu, co było niejako uzupełnieniem do prezentacji  na początku uroczystości. Niezależnie od powyższego, w celu wzbogacenia wiedzy na ten temat wydano okolicznościowy, wielostronicowy  folder, który otrzymał każdy uczestnik uroczystości.

            Podczas uroczystości odznaczony został sztandar Zarządu Wojewódzkiego Medalem 100. lecia Korpusu Ochrony Pogranicza. Sztandar udekorował Sławomir Matusewicz, prezes Związku Emerytów i Rencistów  Straży Granicznej.

            Ponadto prezes Sławomir Matusewicz odznaczył insp. Mariusza Krzystyniaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Ewę Kołodziej, posłankę na Sejm RP  medalami z okazji 100. lecia Korpusu Ochrony Pogranicza.

            Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego przyznała zasłużonym członkom Stowarzyszenia odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, w tym Złotą Odznakę Krystynie Kowalik oraz Srebrne Odznaki Bogdanowi Żabińskiemu, Ryszardowi Purzyńskiemu i Michałowi Szynolowi. Dekoracji dokonał Jacek Jarco, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

            Przewodniczący NSZZ Policjantów przy KWP w Katowicach, Michał Szczęśniak odznaczył  Mieczysława Skowrona oraz Krzysztofa Debudaja Medalem 100. lecia Śląskiej Policji.                                                                                                                                           1/2 

            Ponadto uhonorowano kilkunastu zasłużonych członków i sympatyków Stowarzyszenia okolicznościowymi medalami z certyfikatami z okazji 30. lecia Stowarzyszenia Emerytów                i Rencistów Policyjnych  woj, śląskiego. Medale otrzymali: Ewa Kołodziej, posłanka na Sejm RP; Jacek Jarco, przewodniczący Sejmiku Woj. Ślaskiego; insp. Rafał Stanisławski, Komendant Szkoły Policji w Katowicach; Henryk Borowiński, Honorowy Prezes ZG SE i RP; nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz, b. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach; Grzegorz Grześkowiak, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”;  Krzysztof Kubowicz, Edward Duliński i Andrzej Tyblewski – współfundatorzy sztandaru; Grażyna Haska, naczelny redaktor tygodnika „Co Tydzień”; Krzysztof Składowski i Dariusz Socha – przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach; Jacek Jędryszek, członek Komitetu Fundacji Sztandaru. Medale wręczyli: prezes Zarządu Głównego i prezes Zarządu Wojewódzkiego  SE i RP w Katowicach.

            Honorowi goście zabierając głos gratulowali sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu   SE i R i tej uroczystości jubileuszowej, przekazali listy gratulacyjne i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz emerytów i rencistów policyjnych, po czym wpisali się do Księgi Pamiątkowej Sztandaru.

            Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP       w Katowicach, Mieczysław Skowron wyraził podziękowanie zaproszonym gościom                     i wszystkim pozostałym uczestnikom za udział w tej uroczystości, orkiestrze KWP                    w Katowicach wraz z jej dyrygentem za uświetnienie uroczystości, Kierownictwu KWP            w Katowicach za pomoc w zorganizowaniu uroczystości, Komitetowi Organizacyjnemu za przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.

             Bezpośrednio po części oficjalnej uroczystości, delegacja Zarządu Wojewódzkiego    SE i RP w Katowicach z  udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,       insp. Mariusza Krzystyniaka udała się pod Obelisk Pamięci Poległych Policjantów woj, śląskiego, składając symboliczną wiązankę kwiatów.

            Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji                       w Katowicach, po czym uczestników uroczystości zaproszono na poczęstunek.

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcia: Gabinet KWP w Katowicach         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET