ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2016    /     JASTRZĘBIE ZDRÓJ : Spotkanie przedświąteczne 2016    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

JASTRZĘBIE ZDRÓJ : Spotkanie przedświąteczne 2016

W dniu 19 listopada br. Zarząd naszego Koła zorganizował „Spotkanie przedświąteczne” w restauracji „Hawana”, Jego szczególnymi gośćmi byli Pani Prezydent miasta Jastrzębie Zdrój Anna Hetman, wice - przewodniczący Rady miasta Jastrzębie Zdrój Pan Andrzej Matusiak, Przewodniczący Kultury i Sportu Pan Mirosława Kolb, a także Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Pan Piotr Stypa oraz , zastępca Prezesa ZW w Katowicach Edwarda Krzysztofik, a także zaprzyjaźnieni z naszym Kołem goście z Czech: Prezes Zarządu Weteranów Policji z Czech okręgu Śląsko– Morawskiego oraz koordynator do współpracy trans granicznej w Zarządzie Głównym w Pradze, jak i również liczne grono członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. O godzinie 16.00 w części oficjalnej Prezes naszego Koła Bogdan Żabiński w imieniu własnym i Zarządu serdecznie powitał wszystkich gości i podziękował za przyjęcie naszego zaproszenia, wyrażając podziękowania również tym wszystkim , którzy wspierali i wspierają nasze Stowarzyszenie. Następnie poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu, wszyscy życzyli nam z okazji tego uroczystego spotkania, owocnej współpracy oraz dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów, mając nadzieję, że nasze stosunki przez kolejne lata będą układały się tak pomyślnie i w miłej atmosferze jak do tej pory. Niektórzy aktywiści naszego Koła docenieni zostali przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Piotra Stypa , który przekazał im listy gratulacyjne za osobiste zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Stowarzyszenia ,dyplomy uznania za działalność na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, oraz dyplom Odznaki Honorowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. Co jest największym wybitnym wyróżnieniem! Korzystając z okazji jeszcze raz mogliśmy uhonorować naszych jubilatów Państwa Elżbietę i Huberta Krypczyk, którzy zawarli związek małżeński 30 października 1956 roku i w tym roku obchodzili „ Diamentowe Gody” – 60 lecie pożycia małżeńskiego. Dostojnym Jubilatom odśpiewano tradycyjne „Sto lat” a, wszystkich członków naszego Stowarzyszenia , którzy w tym roku obchodzili urodziny - okrągłe rocznice ,obdarowano koszami upominkowymi, oraz listami gratulacjami, składając serdeczne życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na zakończenie części oficjalnej spotkania Prezes ZW w Katowicach Piotr Stypa, oraz zastępca Prezesa ZW Edward Krzysztofik uroczyście wręczyli legitymacje nowym członkom naszego Koła. Następnie wszystkich obecnych zaproszono do wspólnego biesiadowania a, zespół muzyczny„ Biba” zachęcał do tańca i wspólnej zabawy, która przeciągnęła się późnych godzin wieczornych..

Tekst i foto: Renata Żabińska


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET