Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Koło 12 Katowice:Maseczki    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Koło 12 Katowice:Maseczki

 

WSPANIAŁA WOLONTARIUSZKA

POMAGAJĄCA SENIOROM W PANDEMII „KORONAWIRUSA”

 

E W A S T E C

 

CZŁONKINI KOŁA MIEJSKIEGO NR 12 w KATOWICACH,

KRONIKARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

STOWARZYSZENIA EMERYTOW i RENCISTÓW POLICYJNYCH

w KATOWICACH

 

 

Ogłoszona 20 kwietnia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Katowice- dr Marcina Krupę,

akcja szycia maseczek dla Seniorów jest wspaniałą inicjatywą i znalazła bardzo duże uznanie i zainteresowanie wśród mieszkańców Katowic. Akcja pt.”Maseczka dla Seniora”sprawiła, że coraz więcej zgłasza się wolontariuszy do ich szycia.

Wiele osób podjęło się pracy w wolontariacie i szyją maseczki wielorazowe dla Seniorów z mate-riału i dodatków dostarczanych z MOPS w Katowicach. Maseczki są z kieszonkami na filtr, dopasowują się do twarzy, można je prać,dezynfekować dodatkowo żelazkiem z parą. Maseczki i rękawiczki mogą już Seniorzy odbierać (bezpłatnie) w TPPS na terenie miasta Katowice ( wyznaczone punkty z adresami i telefonami są zamieszczone na stronie internetowej Koła Miejskiego nr 12 SE i RP w Katowicach : https://seirp.katowice.pl ).

Wśród wspaniałych wolontariuszy, jest też nasza koleżanka z KM nr 12 SE i RP w Ka- towicach- EWA STEC. Podjęła się uszycia 100 maseczek,które w najbliższym tygodniu zostaną dostarczone Seniorom.

Zarządy: KM nr 12 a także ZOW SE i RP w Katowicach składają podziękowanie

kol. Ewie Stec za duże zaangażowanie,a także ogromny wkład pracy dot. wym. przedsięwzięcia.

Seniorzy kierują wyrazy uznania dla aktywności i pracy społecznej naszej wspaniałej Koleżanki-EWY STEC, która z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w organizacji spotkań integracyjnych Seniorów z wielu stowarzyszeń,czego dowodem jest wzorowo prowadzona dokumentacja kroniki ZOW SEiRP.

Seniorzy naszego Stowarzyszenia odnoszą się do powyższej akcji Włodarzy Miasta Katowic z wielkim szacunkiem i kierują podziękowania do :Prezydenta Miasta Katowice, Wiceprezydentów, Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Rady Seniorów za wspaniałą inicjatywę na ich rzecz.

To wspaniale,że Włodarze miasta Katowice nie zapominają o Seniorach.

Należy zaznaczyć, że dalekosiężnym efektem budowania dobrego klimatu jest tworzenie się dużej społeczności wolontariackiej ogólnomiejskiej,a nawet ogólnopolskiej skali, z potencjału której skorzystamy i my, tworząc kolejne projekty.

 

 

zdjęcia w Galerii.

Opr. EM

ZARZĄD KM NR 12

SEiRP w KATOWICACH

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET